ขั้นตอนการสมัครงาน
 
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปรับปรุง 17 ก.ย. 62)
 - IT Staff
 - Production Engineering
 
ดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง