ขั้นตอนการสมัครงาน
 
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปรับปรุง 24 มี.ค. 63)
 - Engineer Test improvement 2
 - Engineer Test process
 - Process engineer 2
 
ดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง