ขั้นตอนการสมัครงาน
 
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
 - ติดตามได้จาก Facebook ของบริษัท Facebook: THAI NJR CO.,LTD.