ขั้นตอนการสมัครงาน
 
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปรับปรุง 26 ก.พ. 63)
 - Process engineer 1
 - Engineer Test improvement 2
 - Engineer Test process
 
ดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง